Advertisement

Panton Aceh Cek Medya

 

Panton Aceh Cek Medya Hus Jameun Internet

Panton Aceh Cek Medya Hus Jameun Internet

Gunöng geurudông lambông sileupah, Gunöng seulawah cidah han sakri, Haba meupantôn lôn susôn madah, Meunyo hana pah neuperbaiki.

Pula bak reuteuek toe abeuk lipah, Pula bak panah toe ngon mön tuwi, Jameun internet sihèt kupiyah, Na nyang mudah, nacit nyang keuji.

Geupiyôh mugè di keudè pandrah, Eungkôt geuplah plah publoe keu akhi, Na cit nyang lèngkèt internet olah, Na cit nyang parang selingkuh terjadi.

Tapula padé saré dum reubah, Nyo boh goh leumah sayang han sakri, Berita politik tak tik that mudah, Hoak that mudah posting di bagi.

Ateueh bak tampu di meusu reungkah, Riyôh meuleumpah keureu'a keureu'i, Meu adu domba haba parikah, Leupah that mudah brita di saji.

Manök di ku uek gabuek nang mirah, Riyôh meuleumpah di yub bak giri, Nyo hana iman, nyan nyang got parah, Rusak aqidah sayang han sakri,
Kareuna seumalu bak kulu punah, Kareuna ôn birah gatai sinyak ti, Kareuna tan saréng geucéng hana pah, Kakeuh meuramah ngon tehnologi. 

Pesawat terbang manyang sileupah, Dipo umeukah oh musém haji, Nyo muphôm peuguna ka hana salah, Internet mudah tamöng raseuki.

Keupeue guna ija nyang mirah, Meunyo takeubah dalam lemari, Jinoe kamasa hana bak sanggah, Kemajuan nyoe sah payah ikuti.

Simpang limöng meukeunöng leupah, Oh lampu mirah moto meu antri, Dengon internet cit gèt that mudah, Hana lé payah peue ta operasai.

Ateueh pucôk trieng tangieng na tiwah, Coh ulat mirah kana raseuki, Dagang bloe publoe meubagoe ulah, Online ka mudah rot aplikasi.

Ladôm publoe droe jinoe that mudah, Mita jodoh pah rot aplikasi, Na cit nyang dagang idang lhèe ulah, Mita rupiyah rot prostitusi.

Takayôh jalô beujagô ngon pah, Nyo salah arah karhôt lam tuwi, Peuguna internet beugèt tapilah, Beumuphôm salah, muphôm na arti.

Teungoh cot uroe rangoe on birah, Tanoh abèh crah oh khueng Tuhan bi, Dumpeue urusan nyan mangat mudah, Internet olah mudah han sakri.

Pajôh boh timön nyang di ék darah, Pajôh boh nipah taphok ngon baci, Jameun ka maju dumpeue ka mudah Nyo carong olah mudah raseuki.

Kuta bireuen jameun kon meugah, Kuta sejarah maju yôh lawi, Jameun melenial na uereung peugah, Nyö bangai leupah hudép hudép teuh seu i.
Jameun dilèe kayèe geujak plah, Go gajoe tarah sok sok meunari, Jameut jôk surat intat tan bagah, Jemun nyoe mudah si deutik trôh bi.

Jameun nyoe ija hana payah rah, Beuna rupiyah tajôk bak londry, Jameun internet beugèt tapapah, Beuna tarah dum generasi.

Peuguna parang jan ta teumicah, Peuguna lidah narit bèk keuji, Peuguna internet nyang gèt meupaedah Meunyo nyang salah bèk tapeuduli.

Ranup meususôn lam ôn geukeubah, Boh pineung teuplah atô meuriti, Èt noe keuh pantôn nyang ulôn surah, Singöh laén bhah karang keulai.[]
 

Tulisan ini sudah di tayang di HD Indonesia  Edisi : 09  ( 01-15 DESEMBER 2019 )

Posting Komentar

0 Komentar