LIRIK :

Jak adek Jak Tajak bg Ayoenn. Diyub Bak Aroen Durui lagoinaa. Nyoe Saboeh Lagu Roet Haba Panton. Keu Dara Gampong Ureung Loen Cinta.. Bg Jak U la'oet Duk Bineh Pantee. Cahya Meuble blee Neuk Teuka Senjaa. Lawet Ngon Gata Loen Mangat Hatee.2× Peukeuh Meusampe Geutanyoe Duaa. Daraa Di Panto Bah Puteh Puteh. Daraa Di inggreh Yang Biru Mataa.. Daraa Di Kotaa Bah Tuboeh jih gleh. Tapi bg pileh Daraa Lam Desaa. Cuma digata yang Cut bg Gasehh. Han Le bg pileh yg Laen Teukaa. Pucok Labu ie kalaye Ujong. Pucok bak Rambong Kapatah Duaa. Mnyoe Oe Butoi Gata Deungoen Loen. Pajan jeut bg Troen Urumoeh Gataa. Katrep bg Simpan Rindu Meususoen. Harapan Diloen Butoi Ngon Gataa. Moga Geutanyoe Beusaboeh Bubong. Tempat Meulindong Oeh Ujeun Raya. Hana bg Harap hartaa meugudongg. Hana bg Sanjong Tanoeh Meu Hetaa. Yang Na bg Harap Gata adek Loen.. Sujut Bak Rabboen bek Sagai Lupaa.. Mnyoe dek Katem Sujut Bak Rabboen. Senang Hatee Loen Lubeh Bak Yangkaa. Gata Umpama Tempat Meutudong. Oeh hujeun Ditroen Dalam Blang Rayaa. Nyoe Toe Ngon Gataa Senang Hate Loen2× Sang Han Meugulong Langen Ngon Donya.